Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Baronėnienė Judita Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Baikštienė Jolanta Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Šačkutė Rasa Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Kaušinskienė Jolanta Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Aitmanienė Romualda Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Verikienė Lina Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Bingelytė Simona Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Pečiulienė Aldona Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Sriubiškienė Irena Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Raižienė Vilhelmina Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Kitkovska Renata Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Paukštienė Laima Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Dabušinskienė Eglė Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Lenkevičiūtė Dovilė Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Kudalevienė Inga Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Kačanienė Oksana Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Pocienė Giedrė Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo
Gražytė Kristina Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Matuliūkštienė Snieguolė Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Aliukienė Daiva Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Medeišienė Lina Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytojo metodininko
Volkova Janina Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Kiaušienė Dalia Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Kubilinskienė Irena Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresniojo mokytojo
Dailidienė Regina Meninio ugdymo pedagogas Vyresniojo mokytojo
Kievinas Gitautas   Kūno kultūros specialistas Mokytojo