Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ įsteigtas 1987 m. gegužės 26 d. ir yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ugdymo įstaiga. Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lietuvių kalba. Dirba pagal patvirtintas lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, taiko Valdorfo pedagogikos elementus. Dvejose  darželio grupėse “Nykštukai” ir “Voveriukai”  integruojama socialinio emocinio  ugdymo programa “Kimochis”, o  grupėje  „Šnekučiai“ naudojama interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba „Saulytučiai“.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ vykdo tarptautinę „Zipio draugų“ programą. Nuo 2011 m. lopšelis-darželis įsijungęs į pasaulinį ekologinį projektą „ENO Tree Planting Day“, kuris organizuojamas du kartus per metus – gegužės 22-ąją bei rugsėjo 22- ąją. Šią dieną ugdytiniai ir pedagogai sodina medelių sodinukus darželio teritorijoje. Nuo 2016 metų įstaiga pradėjo dirbti pagal „Mąstančios mokyklos“ kultūros metodiką (informacija atnaujinama)

Ugdymo forma – dieninė.

Ugdymo kalba – lietuvių kalba.

Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių:
• 2 ankstyvojo ugdymo grupės kurias lanko 1 – 3 m. vaikai;
• 6 ikimokyklinio ugdymo grupės kurias lanko 3 – 6 m. vaikai;
• 1 Štainerio grupė (su elementais) kurią lanko mišraus amžiaus vaikai;
• 3 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Misija:
Lopšelis-darželis,  atsižvelgdamas  į kiekvieno vaiko individualius  gebėjimus  ir  poreikius, teikia valstybinius  standartus atitinkantį   ankstyvąjį,  ikimokyklinį  ir priešmokyklinį ugdymą.

Vizija:
Aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, doro, laisvo, atsakingo žmogaus ugdymą, kuris gautų šiuolaikinį lygį atitinkančias žinias ir galėtų panaudoti jas tolesniam mokymuisi.

Filosofija:
Asmenybės laisvę suteikia gabumų vystymas dirbant ir kuriant.
Tik laisvoje ir kūrybingoje asmenybėje gali atsiskleisti tikra asmenybė, supratimas ir meilė kitam žmogui.