Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Tėvai – svarbiausi vaikų ugdytojai

Jūs esate atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą.

Šaunu,kad esate mūsų partneriai ir dalyvaujate vaikų ugdymosi procese.

Tarkimės kartu dėl jūsų vaikų ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo. Mes,ugdytojai, atsižvelgsime į jūsų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį.

Moksliškai įrodyta, kad tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sukuria vaikui geriausias ugdymosi galimybes.

Bendraukime  ir  bendradarbiaukime

Savo sukauptą patirtį, žinias ir gebėjimus vaikai parodys skirtingais būdais – žaisdami, bendraudami, kalbėdami, tyrinėdami,kurdami, darydami mąstymo žemėlapius, spręsdami kasdienes problemas.

Bendraukite  ir ugdykitės kartu su vaiku – atlikite  namų darbus, kuriuos pasiūlo mokytoja.

Išsamiau apie mąstymo žemėlapius>

Skip to content