Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Pagalbos mokiniui specialistai

Vardas, pavardė   Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Rita Kukurienė   Logopedas Logopedo metodininko
Gina Stapušaitytė – Norkuvienė   Logopedas Vyresniojo logopedo
Gabrielė Spiečiūtė Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais  
Edita Pečiūrienė Psichologas   Psichologo ketvirtoji