Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Ugdymas

Įstaigos pedagogai – patyrę ir rūpestingi žmonės, į vaikus žiūri kaip į vertybę. Tai kompetentingi, įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas ugdytojai, aktyviai ieškantys naujovių, dalyvaujantys  įvairiuose konkursuose.
Mūsų įstaigoje dirba 21 pedagogas: iš kurių 15 pedagogų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 pedagogas įgijas aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir 7 pedagogai su spec. pedagoginiu išsilavinimu.
Siekiant ugdymo kokybės  bei prisiimant atsakomybę už ugdymo rezultatus, 18 pedagogų turi vyr. mokytojo kvalifikacines kategorijas.
Priešmokyklinėse grupėse dirba pastovūs pedagogai, kurie turi sukaupę didelę praktinę bei metodinę patirtį.
Įstaiga yra besimokanti organizacija, jos veikla nuolat vertinama, tobulinama. Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą keldami kvalifikaciją taip įgydami darbo patirtį bei kompetencijas.