Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Įstaigos administracija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Žemaitienė

socialinių mokslų magistras

Tel. +370 5 247 1618

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Lina Sindaravičienė

Tel. +370 5 247 1618

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – dietistė

Ramutė Jakeliūnienė

Tel. +370 5 247 1618

Sekretorė

Inesa Žvirblytė

Tel. / faks.  +370 5 247 0787

Skip to content