Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Šešios kepurės

Kūrybinių sprendimų ieškantiems žmonėms psichologas  E. de Bonas sukūrė mąstymo lavinimo metodiką, kuri skatina apmąstyti idėjas ir padeda ugdyti socialinius ir kognityvinius gebėjimus.

Pagrindinis tikslas – praplėsti suvokimo gebėjimus, organizuoti mąstymą, siekti jo efektyvumo, kūrybinį procesą papildyti būtinomis nuostatomis, padėti dirbti su informacija, požiūriais, vertybėmis. E. de Bono metodikoje deklaruojamų mąstymo įrankių įvaldymas ir taikymas konkrečioje situacijoje papildo analize, kritika ir argumentavimu pagrįstą tradicinį – kritinį – mąstymą.

Baltoji kepurė

Faktai, skaičiai, informacija

Balta spalva yra neutrali ir objektyvi. Užsidėję baltąją kepurę koncentruojamės į turimus faktus, esame neutralūs ir be emocijų, todėl galime racionaliai analizuoti reiškinius. Svarbus šios kepurės vaidmuo – pastebėti, kokios informacijos trūksta. Mąstymas su baltąja kepure yra pagrindas būsimiems apmąstymams.

Raudonoji kepurė

Jausmai, intuicija, emocijos

Raudona spalva – tai karštas emocinis vertinimas, todėl mąstymas su raudonąja kepure paremtas intuicija, nuojauta, emociniu intelektu. Jausmus ir emocijas ši kepurė įtvirtina kaip teisėtą mąstymo dalį. Tai priešingybė neutraliai, objektyviai informacijai (mąstymui su baltąja kepure). Sunkiausias dalykas dėvint raudonąją kepurę – atsispirti pagundai pagrįsti išreikštą emociją.

Juodoji kepurė

Sveikas protas, nuovokumas, atsargumas, kritinis mąstymas

Juoda spalva rodo, kad mąstome negatyviai, matome tik neigiamus reiškinio aspektus. Juodoji kepurė – kritinio mąstymo pagrindas – naudojama dažniausiai iš visų kepurių. Ji yra pati svarbiausia, nes suteikia galimybę nurodyti mąstymo klaidas, suabejoti įrodymų tvirtumu. Ką nors vertinant mąstymas su juodąja kepure padeda ir idėją įvertinti, ir ją kurti. Galutinis sprendimas būna paremtas informacija, sukaupta naudojant baltąją (faktai), geltonąją (nauda), juodąją (pavojai) ir raudonąją (intuicija, jausmai) kepures. Svarbu įsidėmėti, kad mąstymas su juodąja kepure nėra ginčas ir nereikia leisti, kad juo virstų.

Geltonoji kepurė

Pozityvus ir konstruktyvus mąstymas, teigiami sprendimai

Geltona spalva primena saulę. Mąstymas su geltonąja kepure padeda racionaliai apmąstyti kiekvieną idėją ir išryškinti kiekvienos idėjos pranašumus, naudą, vertę.

Žalioji kepurė

Kūrybingumas, alternatyvos, pasiūlymai

Tai energijos kepurė, siejama su vešlia augmenija. Ji siūlo naujas, originalias idėjas ir alternatyvas, teikia konstruktyvių siūlymų vietoj vertinimo, t. y. kaip galima kitaip analizuoti ir pateikti užduotį. Kepurė ypatinga tuo, kad ją dėvint jai skirtu laiku visi užsiima kūrybine veikla. Įgyjant daugiau sąmoningo kūrybinio mąstymo patirties, idėjų kiekis auga, todėl kūryba paverčiama formalia mąstymo dalimi.

Mėlynoji kepurė

Mąstymas apie mąstymą, proceso kontrolė

Šalta ir santūri mėlynos kepurės spalva sujungia ir apibendrina kitų kepurių mąstymą. Mąstymas su šia kepure leidžia mąstyti apie mąstymą, kurio reikės užduočiai išnagrinėti, išdėstyti detalų mąstymo planą, nurodyti, kokia tvarka, kas ir kaip turėtų vykti. Paprastai mėlynoji kepurė dėvima veiklos pradžioje ir pabaigoje (pradžioje numatoma, ką reikia pasiekti, pabaigoje – pateikiamos išvados, sprendimai, nusakoma, kas bus daroma vėliau).

Šaltinis: E. de Bono, Mąstyk kitaip, 2008

Skip to content