Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Laisvos darbo vietos

KONKURSO LAISVAI AUKLĖTOJOS DARBO VIETAI UŽIMTI SKELBIMAS

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žemyna“ 2018-09-01 reikalinga

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 0,22 etatui užimti

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.
Prašymus prašome pateikti nuo 2018-08-08 iki 2018-08-22 12.00 val.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• valstybinės kalbos mokėjimas (antra kvalifikacinė kategorija);
• ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija

Privalumai:
• Puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais bei tėvais.
• Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
• Kūrybiškumas, organizuotumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
• Darbo patirtis darželyje auklėtojos pareigose.
• Kompiuterinio raštingumo programos išklausymo pažymėjimas bei gebėjimas jas taikyti.
• Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos kursų pažymėjimas.
Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (CV);
6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018-08-24 kviečiami pokalbiui nurodytu el. paštu arba telefonu.
Dokumentai pateikiami el. paštu: rastine@zemyna.vilnius.lm.lt.
Informacija tel./fak. 247 0787 arba el. p. rastine@zemyna.vilnius.lm.lt.