Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Prašymų pavyzdžiai

PRAŠYMAS IŠBRAUKTI IŠ SĄRAŠŲ

PRAŠYMAS SUGRĄŽINTI PERMOKĄ UŽ DARŽELIO LANKYMĄ

PRAŠYMAS DĖL NELANKYMO PATEISINIMO

PRAŠYMAS SKIRTI NUOLAIDĄ UŽ MAITINIMĄ

      Nuolaida skiriama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2184.

„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“

Skip to content