Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

COVID-19

Gerb. Tėveliai,

Atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse.

Siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais:

Logopedė: Rita Kukurienė – kukurita17@gmail.com

Logopedė: Gina Stapušaitytė-Norkuvienė – g.stapusaityte.norkuviene@gmail.com

Psichologė: Edita Pečiūrienė – peciuriene@yahoo.com

Specialusis pedagogas: Gabrielė Spiečiūtė – gabriele116@gmail.com

Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų su savo grupių pedagogais.

Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ramutę Žemaitienę el. paštu: rastine@zemyna.vilnius.lm.lt