Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Priėmimas į darželį

Vaikai į Vilniaus lopšelį-darželį „Žemyna“ priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-303. „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu“

Reikalingi dokumentai:

  1. Patvirtinimas apie vaiko atvykimą (pildomas lopšelyje-darželyje);
  2. Vaiko gimimo liudijimo kopija;
  3. Vaiko sveikatos pažymėjimą (formą Nr. 027/1/a);

Dokumentus reikia pristatyti iki rugpjūčio 1 dienos

Skip to content